aanmerken

aanmerken
{{aanmerken}}{{/term}}
[zeggen] commentcriticize
[beschouwen] regard (as)consider (as/to be)
voorbeelden:
1   hij heeft altijd wat op iemand/iets aan te merken he is forever finding fault with people/things
     op zijn gedrag valt niets aan te merken his conduct is beyond reproach

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”